­

Pastoor  Tolboom
25 jaar priester
en dat vieren we...

koos 250

interview joep coppesEen zilveren priesterjubileum is bijzonder en dient gevierd worden. Als parochie kijken we met veel dankbaarheid en vreugde terug op de jaren die pastoor Tolboom leidinggeeft aan onze parochie.

Op de uitnodiging voor zijn feest staat de tekst “Die u roept, is getrouw… (1 Tess, 24a)” en dat is een mooie en passende weerspiegeling van 25 jaar priesterschap. Een roeping, waarop Koos 25 jaar geleden volmondig ja heeft gezegd bij zijn priesterwijding door Mgr. Möller in september 1993. En deze roeping vraagt trouw, veel trouw. En dat vraagt inspanning, offers, hard werk en gebed.

De trouw vindt zijn bewijs in de uitvoering van zijn priesterlijke taken in de diensten op de verschillende locaties, zijn wekelijkse bezoekjes aan ouderen en zieken, het onderhouden van betrekkingen met basisscholen, het geven van steun en advies aan hen die in moeilijker vaarwater zijn terecht gekomen, het samenwerken met het pastorale team, diverse besturen en locatieraden, etc.

In onze tijd zijn er minder priesters en het is daarom een mooie gelegenheid om dit 25-jarig priesterjubileum dan ook werkelijk samen te vieren. Zowel in de eucharistieviering op 29 september als in het gezellig samenzijn daarna. Beide zijn belangrijk om onze verbondenheid met onze pastoor te tonen. Daarmee kunnen we ook uiting geven aan de missie van de fusie van de verschillende locaties: “We hopen dat velen onze geloofsgemeenschap ervaren als een herberg, als plaats van samen geloven, waar velen zich welkom voelen”. Als geen ander heeft Koos telkens iets uitgedragen van dit gevoel van "Wees welkom".

Namens het parochiebestuur en uit naam van alle parochianen wensen we pastoor Tolboom een mooi jubileum en hopen dat hij nog vele jaren als priester aan onze parochie verbonden mag zijn in goede gezondheid en in verbondenheid met allen die hem dierbaar zijn.

Joep Coppes, vicevoorzitter Parochiebestuur

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
­