­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

extra akb button

pastorpraat

coronavirus

We kunnen weer in alle drie locaties vieren. Wel met een beperkt aantal parochianen: Assen (max. 55), Rolde (max.40), Zuidlaren (max. 38) en Roden (max. 65). En aanmelden is nog steeds verplicht!

Voor Zuidlaren: elke dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 050-4092913 en via email tot dinsdag 19.00 uur: email kerkbankzuidlaren@franciscus-parochie.nl.  |  Meer informatie
Voor Roden: elke woensdag
19.00-20.00 uur, telefoon 050-5014891 en via email tot woensdag 19.00 uur: email kerkbankroden@franciscus-parochie.nl.  |  Meer informatie
Voor Assen: elke donderdag 19.00-20.00 uur, telefoon 0592-313029, en via email tot donderdag 19.00 uur: email kerkbankassen@franciscus-parochie.nl.  |  Meer informatie
Voor Rolde: donderdags voor de viering 19.00-20.00 uur, telefoon 0592-345221, en via email tot donderdag 19.00 uur: email ronald.ernens@home.nl.  |  Meer informatie

Natuurlijk zijn wij blij dat wij als statie Rolde weer een begin kunnen maken met onze vieringen op de eerste zaterdagavonden van de maand in de, u zo vertrouwde, Jacobuskerk.

Vanaf juli kunnen wij maximaal tot ongeveer 40 kerkgangers plaatsen gezien de noodzakelijke ruimte die om iedere kerkganger moet worden vrij gehouden en ook vanwege de loopmogelijkheden bij het ter communie gaan.
Over dit laatste zult u tijdens de vieringen nog uitgebreid worden geïnformeerd. Onze eerste viering zal plaatsvinden op zaterdag 4 juli a.s. om 19.00 uur en voor de laatste maal in Rolde onder leiding staan van pastoor Koos Tolboom.

Van belang is dat u weet hoe u zich kunt opgeven om deze en komende vieringen bij te wonen. Deze aanmelding is verplicht en noodzakelijk, mede zodat wij zo hopelijk niemand de toegang behoeven te ontzeggen.
Wij hopen van harte dat er steeds voldoende beschikbare plaatsen mogelijk zullen zijn.

Procedure aanmelding:
Parochianen/statieleden moeten zich dus van tevoren aanmelden om in genoemde vieringen aanwezig te kunnen zijn. Voorlopig zal er per huishouden/samenlevingsvorm/gezin geen maximum worden gesteld aan het aantal toe te laten personen, maar dit kan wel worden toegepast als blijkt dat structureel zich meer mensen aanmelden dan geplaatst kunnen worden in de vieringen. In dat geval geldt een maximale aanwezigheid van twee personen per huishouden/samenlevingsvorm/gezin.

De aanmelding kan per telefoon (0592-345221) of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) geschieden bij ons bestuurslid Ronald Ernens.
Aanmelding per telefoon op de donderdagavond, voorafgaand aan de eerste zaterdagavond-viering van de maand, tussen 19:00-20:00 uur.
Hierna worden ook de aanmeldingen per binnengekomen e-mail verwerkt en de aanvragen per telefoon en email beantwoord en al dan niet bevestigd.
De aanmelding wordt genoteerd in een overzicht die het controlerende statielid aan de kerkdeur ter beschikking krijgt en hanteert.

Van de kerkgangers worden geacht dat zij de procedureregels over kerkgang in coronatijd kennen. Bij één of meerdere van de klachten zoals die hieronder worden genoemd, zal toegang tot het kerkgebouw worden geweigerd als waarborg voor de gezondheid van anderen.
Bij entree voor de kerk wordt de kerkganger(s), door het namens het statiebestuur aangewezen statielid gevraagd naar hun gezondheidstoestand m.b.t. de volgende, mogelijke, klachten die zij gehad hebben in de afgelopen 24 uur:
hoesten
neusverkoudheid
koorts van 38 °C of hoger
benauwdheidsklachten
verlies van reuk of smaak
heeft u een huisgenoot met corona of herstellend van corona.
Heeft u een van deze symptomen/problemen of deze gehad : kom dan niet naar de viering!

De kerkganger wordt tevens gevraagd de handen te reinigen bij binnenkomst met het aanwezige desinfectiemateriaal. De kerkganger wordt gevraagd de kerk te betreden en even te wachten bij de binnendeur totdat hij/zij naar een beschikbare plaats wordt geleid. Voorlopig wordt er GEEN gebruik gemaakt van de GvL-bundels. Tijdelijk zal een misboekje worden gedrukt voor éénmalig gebruik per dienst.
We hopen dat u begrip heeft voor alle bovengenoemde maatregelen zodat wij veilig weer aan onze vieringen kunnen en mogen beginnen.

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Maria Tenhemelopneming | Actueel

Maria Tenhemelopneming | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­