­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

financienNog even en dan is het jaar 2018 voorbij. We moeten alle zeilen bijzetten om de begrote inkomsten van het jaar 2018 te behalen. Het beperken van de uitgaven valt ook niet mee.

Actie Kerkbalans 2018
Medio augustus is een aantal parochianen eraan herinnerd om de toegezegde kerkbijdragen van 2018 nog te voldoen. Onze hoop is er ook op gevestigd dat mensen, die geen toezegging hebben gedaan voor de Kerkbalans alsnog dit jaar een bijdrage zullen leveren.

Collectes
Het kerkbezoek is vergeleken met vorig jaar gedaald, mede doordat de Franciscusdag en de Kerkendag dit jaar niet in onze kerk zijn gehouden. De opbrengst van de collectes zal hierdoor ook minder zijn en rond de € 5.500 bedragen.

Zaalverhuur
Ook het afgelopen jaar is er veel werk verzet door de BIC en de tuingroep om het kerkgebouw en het terrein eromheen er weer piekfijn en goed onderhouden uit te laten zien. Een goede ambiance dus om de opbrengsten uit zaalverhuur op te stuwen.
Er zijn parochianen die via hun contacten een rol gespeeld hebben bij de verhuur van de zaalruimte aan onder meer de Voedselbank en Amnesty International. Hierbij waren de reacties over de geboden ruimte heel positief. Ondanks deze inspanningen is de opbrengst uit zaalverhuur (ca. € 2000) toch lager dan we willen. Wij zijn op zoek naar relaties die ons met aspirant-huurders in contact kunnen brengen, waarbij we geen concurrenten willen zijn van de bestaande horecagelegenheden.

Kaarsengeld
De opbrengst voor de kaarsen is vergelijkbaar met die in voorgaande jaren.

Koffiegeld
Het is mooi dat er na de zondagviering veel mensen blijven om elkaar te ontmoeten en samen koffie te drinken. Dit tekent de gemeenschapszin en de betrokkenheid bij de parochie. De opbrengst van het koffiegeld zal waarschijnlijk iets hoger uitvallen dan vorig jaar.

Abonnementsgeld parochieblad Tau
De administratie van Tau wordt centraal gevoerd vanuit de Locatie ssen. Daarom moet het abonnementsgeld voor Tau worden overgemaakt op een afzonderlijke bankrekening (NL54INGB0001170517). Afgelopen jaar is het regelmatig voorgekomen dat parochianen ook hun kerkbalansbijdrage ten onrechte op dit rekeningnummer hebben overgemaakt.

Conclusie
De opbrengsten laten een lichte daling zien ten opzichte van vorig jaar en de vaste kosten, zoals kosten personeel en onderhoud blijven stijgen. Derhalve is er ook weinig ruimte om in en rond de kerk extra investeringen te doen.
We zijn daarom ook verheugd dat er parochianen zijn die bij hun overlijden een erfenis/legaat aan de Parochie/Locatie toekennen, zodat er financiële ruimte ontstaat om vervangingsinvesteringen te doen, zoals de nieuwe stoelen die afgelopen Pinksteren zijn gepresenteerd.

Actie Kerkbalans 2019
kerkbalans 200De organisatie voor Kerkbalans 2019 is ook al in volle gang. Van een aantal parochianen is de vijfjaarstermijn van de periodieke overeenkomst van gift verlopen. Zij zullen de komende maand worden benaderd voor een nieuwe overeenkomst.
Bij deze wil ik ook een beroep doen op de parochianen, die (nog) geen periodieke overeenkomst van gift hebben afgesloten. Deze jaarlijkse gift is volledig fiscaal aftrekbaar. De overeenkomst dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- De jaarlijkse gift dient minimaal vijf jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de Parochie/Locatie;
- De hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de begiftigde;
- De gift stopt tussentijds bij overlijden van de gever of van een  ander in de overeenkomst genoemde persoon;
- De Parochie levert geen tegenprestatie aan de gever voor de gift.
Mocht uw interesse zijn gewekt voor een periodieke overeenkomst, neem dan even contact met mij op.

Freerk de Vries

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Triniteit | Contact

Nieuweweg 11
9301 GP Roden
Tel. 050-5014595
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­