­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

In de vergadering van 2 oktober in Assen kwamen weer veel onderwerpen op tafel. We zetten ze even op een rij.

Goede voortgang geboekt met zoeken naar nieuwe secretaris die hopelijk in december kan starten (na benoeming door het bisdom). De beoogde kandidaat heeft de vergadering bijgewoond.

Jaarlijks overleg met een delegatie van PCI-bestuur (Gerard Klein Koerkamp en Jan van Houten). De leden van de PCI worden - net als het parochiebestuur - door de bisschop benoemd en zijn afkomstig uit alle drie  locaties.
Aandachtspunten waren: hoe kan PCI de concrete noden in de parochie zo veel mogelijk te lenigen? Daarbij worden geen voorwaarden gesteld dat de betrokkenen zich als katholiek of parochiaan beschouwen. Het moeilijke van het PCI-werk is, dat de doelgroep zich niet graag wil laten zien en herkennen. Daarvoor is het gevoel van schaamte en ongemak vaak te groot. Voor de PCI is het dus eerst en vooral zaak via een groot netwerk de doelgroep op het spoor te komen wat moeilijk is. Bij voorkeur wordt praktische en materiële hulp geboden. Waar mogelijk en wenselijk werkt de PCI samen met andere kerkelijke initiatieven. De PCI zou graag meer extra bijdragen van de parochianen krijgen voor hun werk en acties die in die richting worden ondernomen. Misschien dat het goede werk van de PCI nog niet voldoende bekend is, binnen en buiten de parochie. Gekeken wordt hoe de website beter kan worden gebruikt in deze.

Pastoor Tolboom en het parochiebestuur kijken met plezier en waardering terug op het jubileumfeest: het was in allerlei opzichten een succes. Het bestuur bedankt Hilde de Boer voor haar goede werk als projectleider van dit jubileum.

Voortgang invoering nieuwe automatisering. In de laatste bijeenkomst in Zwolle is duidelijk geworden dat de streefdatum voor de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem nog steeds juni 2019 is, maar dat realisering langzamer loopt dan verwacht. De overzetting van de bestaande administratie naar het nieuwe systeem blijkt meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht.

De penningmeester heeft een notitie gemaakt over de bedoeling en de mogelijkheden voor het toekennen van een kerkelijke onderscheiding aan vrijwilligers (bijv. in de vorm van een Bonifatiuspenning). Het bestuur ziet zeker de waarde van zo’n waarderingsstelsel, dat zich bovendien goed verdraagt met de parochiële vrijwilligersnota. Verder uitwerking hiervan zal in de volgende vergadering besproken worden.

Een zogenaamde ‘heidedag’ van het  parochiebestuur is gepland voor april 2019. Hier wil het bestuur verder nadenken over de toekomst van de parochie en een beleid hiervoor beschrijven. De voorbereiding van de heidedag wordt de komende maanden verder opgepakt.

Voortgang van het project Het Verschil. Alexander Wenker en de Joep Coppes hebben op maandag 15 oktober  een overleg met de econoom en de vicaris van het bisdom over het project Het Verschil om duidelijkheid te krijgen over de veranderingen die de laatste maanden duidelijk zijn geworden. De uitkomsten van dit gesprek zullen nu eerst in de werkgroep besproken worden en in de volgende vergadering weer ter sprake komen.

Pastoor Tolboom deelt mee dat de eerste bespreking van de pauselijke exhortatie ‘Gaudete en Exsultate’ met succes is verlopen. Er waren tien personen aanwezig, afkomstig uit alle drie locaties!

Joep Coppes, vicevoorzitter parochiebestuur

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

H. Franciscus | Werkvelden

H. Franciscus | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­