­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

vieringen

coronavirus

livestream vieringen

banner Parochie

koerkamp laudate siDe uitslag van de onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezing vormt nu de basis voor het samenstellen van een nieuw kabinet met een nieuw regeringsprogramma. De politieke partijen hebben met hun partijprogramma’s hun visie verwoord op hoe ze de samenleving willen inrichten en laten functioneren. Met deelname aan de regering wordt geprobeerd om deze visie en de bijbehorende beleidsmaatregelen te realiseren.

Wij hebben als burgers (parochianen) via de politieke partijen onze stem laten horen en kunnen aangeven
hoe we als mensen met elkaar en met onze aarde willen omgaan. Ieder maakt daarbij zijn of haar eigen afwegingen en benut verschillende inspiratiebronnen. Als leden van onze katholieke geloofsgemeenschap hebben we ook gebruik kunnen maken van enkele bijzondere inspiratiebronnen namelijk een tweetal encyclieken van paus Franciscus, die hij in de afgelopen jaren heeft laten verschijnen. Deze encyclieken (Laudato Si’ en Fratelli Tutti) verkondigen namelijk ook nadrukkelijk een politieke boodschap.

Laudato Si’
Koerkamp pausDe encycliek Laudato Si’ (uit 2015) gaat over de aarde als gemeenschappelijk huis en over de zorg voor de aarde door aandacht te schenken aan het milieu en klimaat(verandering). Hoe kunnen we een goede rentmeester zijn? Ook spreekt hij over de verdeling van goederen en grondstoffen.
De paus levert een belangrijke bijdrage aan de dialoog over de toekomst van onze wereld. In zijn encycliek beschrijft hij de oorzaken en samenhang van de wereldwijde milieuvervuiling, de ecologische schade van onze levensstijl en de gevolgen van klimaatverandering. Deze problematiek houdt ook het armoedevraagstuk in stand. De paus erkent dat de vraagstukken complex en weerbarstig zijn. Uiteindelijk gaat het om onze levenswijze en de armoede in onze wereld.
Laudato Si’ is een oproep aan iedereen zich in te zetten voor het behoud van de aarde en het terugdringen van structurele armoede. Ze roept op tot concrete solidariteit met de armen, in onze eigen omgeving en ook wereldwijd. Zo komen we tot een duurzaam beheer van ons “gemeenschappelijk huis”.

Fratelli Tutti
Koerkamp fratelliIn de encycliek Fratelli Tutti (uit 2020) wordt aandacht besteed aan broederschap en sociale vriendschap. De paus houdt een pleidooi voor menselijke waardigheid en solidariteit over grenzen heen. Openstaan naar medemensen,
andere nationaliteiten, ras, religie, culturen en achtergronden is de kern van de boodschap van de paus. Hij wil met de mensheid op zoek naar ware broederschap tussen alle mensen, mannen en vrouwen. De rol van de politiek (de regeringen) is in zijn ogen ten diepste een belangrijke vorm van dienstbaarheid. Hij noemt het zelfs een vorm van liefde, die het algemeen welzijn beoogt. Een politiek die alleen let op individuele belangen, begeerten en ambities gaat ten koste van het algemeen welzijn en dient vooral de belangen van de rijken en machtigen.
‘Sociale naastenliefde’ moet dus de ziel zijn van de politieke orde. We hebben een politiek nodig die kijkt naar het algemeen welzijn op de lange termijn. Er zijn geen snelle en gemakkelijke oplossingen voor de huidige crises.
Paus Franciscus vult met deze encycliek zijn ecologische invalshoek uit Laudato Si’ aan met een sociaalecologische visie, met voorop aandacht voor de sociale aspecten. Er worden duidelijke agendapunten aangereikt voor een brede politiek-maatschappelijke dialoog over onze toekomst.

Een boodschap aan de wereld
Het is moeilijk om de beide encyclieken in een paar woorden samen te vatten. Maar ze vormen wel een boodschap aan de wereld, een programma met een oproep aan de politieke leiders (of de overheden) om er iets mee te doen.
En dat geldt eveneens voor ons als christenen in onze eigen directe omgeving en in onze maatschappelijke verbanden. Laten we hopen dat door onze nieuwe regering iets van deze boodschap wordt gehoord. En nog belangrijker is dat daarvan wat terug te lezen is in het regeringsprogramma voor de komende jaren.

Gerard Klein Koerkamp

Submit to FacebookSubmit to Twitter

H. Franciscus | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­