­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

extra akb button

pastorpraat

coronavirus

We kunnen weer in alle drie locaties vieren. Wel met een beperkt aantal parochianen: Assen (max. 55), Rolde (max.40), Zuidlaren (max. 38) en Roden (max. 65). En aanmelden is nog steeds verplicht!

Voor Zuidlaren: elke dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 050-4092913 en via email tot dinsdag 19.00 uur: email kerkbankzuidlaren@franciscus-parochie.nl.  |  Meer informatie
Voor Roden: elke woensdag
19.00-20.00 uur, telefoon 050-5014891 en via email tot woensdag 19.00 uur: email kerkbankroden@franciscus-parochie.nl.  |  Meer informatie
Voor Assen: elke donderdag 19.00-20.00 uur, telefoon 0592-313029, en via email tot donderdag 19.00 uur: email kerkbankassen@franciscus-parochie.nl.  |  Meer informatie
Voor Rolde: donderdags voor de viering 19.00-20.00 uur, telefoon 0592-345221, en via email tot donderdag 19.00 uur: email ronald.ernens@home.nl.  |  Meer informatie

In de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld (https://www.rkkerk.nl/).

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Protocol en gebruiksplannen
Het parochiebestuur en de locatieraden zijn op dit moment hard bezig om te kijken hoe we weer op een veilige manier kunnen opstarten. We zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van onze vieringen, aanvankelijk met maximaal 30 en hopelijk vanaf 1 juli met maximaal 100 gelovigen (ofschoon altijd in het kerkgebouw waarbij de kerkgangers op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Dat betekent dat er in onze parochie geen kerkgebouw is die de 100 kerkgangers zal halen).
Daartoe wordt een protocol opgesteld met de randvoorwaarden die moeten worden vervuld voordat we een activiteit weer kunnen starten. De locatieraden zullen in de komende week dit omzetten in gedetailleerde gebruiksplannen.

Een aantal van de randvoorwaarden is reeds duidelijk:
-    Tot nader order dient men zich vooraf aan te melden voor kerkelijke vieringen en andere georganiseerde bijeenkomsten in gebouwen van de parochie.
-    Vanaf 1 juni 2020 mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten .
-    Vanaf 1 juli 2020 mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn.
-    Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd.
-    Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.
-    Degenen die deelnamen aan parochiële activiteiten doen dit op eigen risico.
-    Erediensten:
o    Eucharistieviering en Woord- en Communievieringen: mogelijk onder voorwaarden (1,5 m regels en maximum aantal). Communie uitreiken is pas mogelijk vanaf 14 juni.
o    Aanbidding / Stil gebed: mogelijk onder voorwaarden (1,5 m regels en maximum aantal).
o    Huwelijk: mogelijk met beperkende maatregelen – nadere info bij pastores team
o    Begrafenis: mogelijk met beperkende maatregelen – nadere info bij pastores team
o    Kinderwoorddienst / Crèche: tot nader order worden deze uitgesteld.
o    Muzikale en vocale medewerking: er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen. Maximaal 1 organist en 1 cantor. Cantor op minimaal 6 m van andere personen.
o    Tot nader order geen misdienaars
o    Per locatie wordt een aanmeldingsprocedure vastgesteld die toegankelijk is voor alle locatieleden / parochianen.
o    Toedienen van doopsel wordt uitgesteld
o    Ontvangen van Eerste Communie wordt uitgesteld
o    Ontvangen van Vormsel wordt uitgesteld
-    Napraten / koffiedrinken: tot nader orde uitgesteld.
-    Toiletten vooralsnog gesloten.
-    Vergaderingen: zoveel mogelijk op digitale wijze.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van het parochiebestuur (06-20562214 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Submit to FacebookSubmit to Twitter

H. Franciscus | Contact

Dr. Nassaulaan 3c
9401 HJ Assen
Tel. 0592-313029
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­