­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Inmiddels woon ik alweer ruim een jaar in Assen en ik mag zeggen dat ik mij daar toch steeds meer thuis ga voelen. Soms is het net alsof ik op een grote boerderij woon met blatende schapen, een aantal hanen die om de beurt kraaien en daar tussendoor een schreeuwende pauw.

Geluiden van de kinderboerderij waar ik vanuit mijn flat op uitkijk. En natuurlijk zijn er ook geluiden waar ik erg aan moet wennen, maar dit concert van dieren is heel erg leuk.
Hoe belangrijk is het voor ons dat we ons ergens thuis voelen? Heel belangrijk denk ik. Een plek waar we onszelf mogen zijn, waar we graag naar terugkeren na bijvoorbeeld een vakantie, dat doet ons goed.

Nog belangrijker dan de omgeving is dat we ons thuis voelen bij onszelf. Wanneer we er mogen zijn zoals we zijn, niet alleen van anderen maar juist ook van onszelf, blijft een eigen plek natuurlijk fijn, maar eigenlijk is dan waar we zijn van veel minder belang. We kunnen ons dan op allerlei plekken thuis voelen want we nemen onszelf mee. En hoe vaak ik niet hoor hoe belangrijk onze geloofsgemeenschappen zijn voor mensen: ‘daar voel ik me thuis, daar hoor ik er helemaal bij’.

Zonder ook maar op enige manier afbreuk te willen doen aan deze vormen van thuis zijn, wil ik toch nog een stapje verder gaan. Want er is een thuis zijn of thuiskomen wat dieper gaat dan alles wat wij ons kunnen voorstellen: ons thuis in God. En dan bedoel ik niet ons thuis komen bij God na onze dood, maar juist hier en nu, midden in ons leven. Het kan moeilijk zijn ons daar iets bij voor te stellen, misschien kunnen woorden als veiligheid, geborgenheid en vrede ons daarbij helpen.

Thuis zijn bij God gaat over een veiligheid, een geborgenheid en een vrede die de wereld ons nooit kan geven. Dat moeten we daar ook niet verwachten. Maar ze is er wel en iets in ons weet dat, of verlangt ernaar. Dit kunnen heel gemakkelijk mooie woorden blijven, en dat zijn het ook, maar laat ze maar eens binnenkomen en voel daarbij het verlangen van je hart.
Wij zijn thuis in God. Ons daarvoor openen, al is het maar een heel klein beetje, maakt ons vrij om werkelijk overal thuis te zijn!

Mede namens mijn collega’s wens ik u allen een hele mooie zomertijd toe.

Pastor Truda de Boer

­