­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Onlangs begon ik met het lezen van het oudtestamentische boek Leviticus. Ik merkte al gauw dat er van mij doorzettingsvermogen werd gevraagd. Het staat vol met praktische wet- en regelgeving. Gefascineerd was ik vooral bij het lezen van alle offervoorschriften. Je wordt je er weer van bewust dat het Jodendom tot in Jezus’ tijd een offergodsdienst was. De relatie tussen God en mens werd, kun je zeggen, bemiddeld door de offers die gebracht werden in de Tempel van Jeruzalem.

Het risico van zo’n offergodsdienst is dat het al gauw mechanisch dreigt te worden. Met andere woorden: een gelovige zou zich niet meer bekommeren om eigen gedrag en geweten, als de offers maar op de voorgeschreven wijze worden gebracht. Dat mechanische zie ik wel terug in de voorschriften van Leviticus. Maar het Oude Testament houdt niet op bij Leviticus. Elders vinden we kritiek op zo’n mechanische beleving van de godsdienst. Pak je bijbel maar eens en lees psalm 50: de voorgeschreven offers worden heus wel gebracht, maar een levenswandel die beantwoordt aan het Verbond dat God met Zijn volk sloot, ho maar! Tussen de regels door lees je hier dat God aan iets anders behoefte heeft dan aan al die offers.

In het Nieuwe Testament is eigenlijk nog maar één offer overgebleven: het levensoffer van Jezus. Dat levensoffer kunnen we niet beperkt houden tot Zijn kruisdood op Goede Vrijdag. Zijn hele leven is een offer! Dat wil zeggen: zijn hele leven van begin tot einde is aangeboden aan God en mensheid. Zijn ‘offerleven’ is een verwerkelijking van zijn samenvatting van de Tien Geboden: je moet de Heer, je God, beminnen met alles wat in je is en je moet je medemens beminnen als jezelf. Vastgenageld aan het kruis op Golgotha liet Jezus ons zien hoeveel het hem allemaal waard was geweest: alles.

Ook van ons, Jezus’ volgelingen, worden offers gevraagd. Gelukkig hoeven we niet meer naar een tempel om daar runderen, schapen en duiven te offeren. Wat wel van ons gevraagd wordt om – in navolging van Jezus – ons egoïsme en egocentrisme af te leggen en ons leven te gaan zien als een ‘aanbod’ aan God en medemensen. Vaak genoeg zetten we onze eigen belangen op de eerste plaats. Jezus’ levenswandel vraagt van ons iets anders… Kunnen we dat offer brengen? Een vraag om in de veertigdagentijd eens over na te denken…

Pastoor K. Tolboom.

­