­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

De afgelopen maanden verzorgden we in onze parochie de cursus Geloofsbelijdenis voor geïnteresseerde parochianen. Uiteraard is een flink deel van de geloofsbelijdenis gewijd aan de gebeurtenissen die zich afspelen in de Goede Week en Pasen. In de liturgie vieren we Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Pasen als een doorlopend verhaal.

Witte Donderdag is een feestdag omdat we vieren dat Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal vierde. Toch heeft het een weemoedige ondertoon, omdat het de opmaat is voor Jezus’ arrestatie. Goede Vrijdag staan we stil bij Zijn lijden en sterven, maar ook bij het lijden van mensen in onze dagen. De Paaswake brengt het Licht weer binnen: van schepping, naar uittocht en opstanding. Pasen is volop feest van leven en opstanding. Toch heb ik altijd een beetje het gevoel dat veel parochianen meer met de prachtige liturgie van de Paaswake hebben, dan met de Paaszondag. Maar dat geeft niet, want het geheel is meer dan de delen, ook in dit geval.

Graag houd ik hier een pleidooi voor het volgen van de hele cyclus van de Goede Week en Pasen. Dan krijg je toch het beste mee hoe goed er in de loop der eeuwen is nagedacht over de betekenis van deze feest- en gedenkdagen. Hoeveel rijkdom er zit in de symbolen en rituelen van de liturgie. Niet alleen om te mijmeren over hoe het eens is gegaan, maar vooral als betekenis voor ons leven nu.

Even terug naar de cursus over de Geloofsbelijdenis. Natuurlijk spraken wij over het lijden en sterven van Jezus; hoe belangrijk het is dat Pontius Pilatus wordt genoemd in de geloofsbelijdenis; hoe belangrijk het is dat mens Jezus echt gestorven is en begraven. Maar daarnaast spraken wij ook over het belang van het geloven in de H. Geest. Want die werd ons tenslotte als gelovigen gegeven als een soort “brood voor onderweg”.

Zonder H. Geest geen kerk, geen geloofsgemeenschap als Lichaam van Christus. En waar zien we dan die H. Geest? Waar ervaren we die? Op heel veel plaatsen waar er op deze wereld goede dingen gebeuren; waar inspiratie en bezieling vorm krijgen om iets van het evangelie concreet te maken. Maar ook in de stilte van gebed of bij een ervaring van Gods aanwezigheid op een zo onverwacht moment. De geloofsbelijdenis houdt ons bij de les.

Zalig Pasen.

Pastor A. Erich

­