­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

extra akb button

agenda 5a

coronavirus

Het Open Huis van de Kerken in Assen viert feest. Begin november staan diverse activiteiten in het teken van het zesde lustrum. Maria Dreesens is al jaren bij het werk betrokken.

“Het was in 2004 dat ik gevraagd werd om als afgevaardigde van de RK-parochie plaats te nemen in de Interkerkelijke Stichting voor Missionair, Diaconaal en Pastoraal Werk. Van bestuurslid naar notulist en secretaris laat zien dat ik statutair al ver over mijn zittingsperiode heen ben. Maar voorlopig blijf ik aan totdat een vervanger zich geroepen voelt om het over te nemen.”

Enthousiast vertelt zij over dit werk. “Het is een manier om als gezamenlijke kerken op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Assen. Diaconie handen en voeten geven; een plek creëren waar ieder mens tot zijn recht komt ongeacht wie hij/zij is. Het unieke van het Open Huis is dat in de Stichting zes kerkgenootschappen uit Assen al dertig jaar samenwerken.

Het inloophuis aan de Brink draait geheel op een groep van 48 betrokken medewerkers, inclusief het bestuur. Zij komen behalve uit Assen, ook uit Smilde, Westerbork en Tynaarlo en bieden niet alleen een luisterend oor maar aandacht aan de hele mens. Zij hebben geen vooroordelen, zijn integer en werken op basis van vertrouwen. “Omzien naar de naaste” is een van de kernbegrippen voor het Open Huis”.

Laagdrempelig
Het Open Huis is laagdrempelig, de deur staat zes dagdelen per week open voor iedereen. Doorgaans zijn het mensen die door allerlei redenen in een sociaal isolement leven waarvan sommige dak- en thuisloos zijn of een licht psychiatrisch probleem hebben. Sinds 1988 is het een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.

“Door naast het vele papierwerk ook gastvrouw in het Open Huis te zijn, realiseer ik mij waarom en voor wie ik het doe. Voldoening is er wanneer een bezoeker laat weten dat hij/zij het weer ziet zitten en met een goed gevoel thuisgekomen is. Gewoon de mogelijkheid om iets voor een ander te kunnen betekenen. Soms enkel door een gesprekje of een luisterend oor en een plek bieden waar hij zichzelf mag en kan zijn.”

Verpleegkundige
Maria Dreesens is geboren in de zomer van 1950 te ’s Gravenhage, als een na jongste in een ‘warm’ gezin van zes zinderen. “Na mijn opleiding als verpleegkundige, ben ik met Johan Dreesens in het huwelijksbootje gestapt. En zijn we voor zijn werk bij een Nederlandse-Britse multinational zevenmaal verhuisd. Uiteindelijk zijn we in 1999 in het rustige Assen neergestreken; zonder onze vier kinderen maar met wel met hond!

Nauwelijks gesetteld werd ik gevraagd de parochie te vertegenwoordigen in de Amnesty kerkengroep waarin tien kerken vertegenwoordigd zijn. Ik ben daar nog steeds actief. En later kwam het Open Huis erbij.”

Geborgen
“Ik voel me thuis binnen de kerk en weet me er geborgen. Het klinkt misschien vreemd maar het gezamenlijk uitspreken van de geloofsbelijdenis in de zondagdienst is voor mij een mooi moment.

Op onze levensweg maken we verschillende keuzes waardoor we vanaf onze wieg tot aan het graf sterker komen te staan in ons leven en geloof. Vanzelfsprekend heb je ook momenten van twijfel en probeer je antwoorden te vinden. Wat niet altijd lukt.
Ik denk dat niemand een juist antwoord heeft op de toekomst van de kerk. Het is een levende geloofsgemeenschap, er zal altijd beweging zijn met veranderingen waarover de meningen zeker uiteen zullen lopen. Ik vertrouw erop dat het de kerk blijft waar geloof en leven gevierd en gedeeld worden met liefde, aandacht en respect voor elkaar.”

Ton Kuis

­