­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

vieringen

coronavirus

livestream vieringen

Tom van der Wee staat met beide benen in de rooms-katholieke traditie. Het is zijn nestgeur. Hij is sterk voor een inclusieve kerk, de kerk als genademiddel, als plek om te schuilen en niet als een uiting van heilig leven. “Ik denk dat wij als katholieken, geïnspireerd door het evangelie, moeten voorkomen dat er een ‘heilige restkerk’ in Nederland overblijft.” Mede daarom maakt hij deel uit van de Noordelijke Regenboogcoalitie die een website heeft ontwikkeld als een informatieplatform voor Christelijk geloof en seksuele en gender diversiteit: www.ikkenje.nl

Werken met mensen
Hij werd 67 jaar geleden geboren in Veenendaal in een rooms-katholiek middenstandsgezin. Na de middelbare school volgde hij op de sociale academie de opleidingen Kinderbescherming-B en de HBO Inrichtingswerk. Meer dan 27 jaar werkte hij vervolgens in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

De mogelijkheid om aan de slag te gaan in een gezinsvervangend tehuis voor kinderen met een verstandelijke beperking deed hem besluiten naar het noorden te verhuizen. Hij had in het huis de functie van plaatsvervangend hoofd. Na 17 jaar is hij gaan werken als uitvoerend voogd, bij Stichting NIDOS, de voogdijinstelling voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers en als Jeugdbeschermer bij Leger de Heils Jeugdzorg en Reclassering.

Pensioen
Als gepensioneerde ervaart hij nu een grote mate van vrijheid in het dagelijks leven. Hij voelt zich sterk verbonden met de Asser geloofsgemeenschap en is sinds midden jaren ’80 actief in verschillende werkgroepen. De start was als lid van de Communio-werkgroep, de band die het toenmalige bisdom Groningen aangegaan was met het bisdom Ilagan op de Filippijnen. Later werd hij actief als lector en is sinds 1999 lid van de werkgroep Gebedsdiensten. Sinds 2005 vertegenwoordigde Tom de werkgroep Gebedsdiensten in de stuurgroepvergadering.
Na de grote parochiefusie is hij gevraagd lid te worden van de locatieraad Assen met als aandachtsgebied liturgie. Dat onderwerp vindt hij uitermate belangrijk. “In een goed verzorgde liturgie krijgt de verbinding van de mens met God gestalte."

Zorgvrijwilliger bij bedevaarten
Sinds begin 2013 heeft hij zich verbonden met de Stichting Verenigde Nederlandse Bedevaarten (VNB) en gaat jaarlijks, als zorgvrijwilliger, mee met een bedevaart naar Lourdes. ‘Wanneer je eenmaal mee bent geweest en je open stelt dan word je besmet met het Lourdesvirus. Voor zowel pelgrims als voor zorgvrijwilligers zijn de reizen intensief. Er wordt een vol programma van vieringen en activiteiten geboden waaraan de pelgrim deel kan nemen. Het is voor ieder een eigen beleving; de stilte vinden, op bezoek zijn bij Maria, door Haar God ontmoeten, samen met vele nationaliteiten vieren“.

Lourdes
Voor Tom is de bus de mooiste manier om naar Lourdes te reizen. Met twee overnachtingen, in Lisieux en in de buurt van Poitiers, reis je in alle rust naar de eindbestemming, reisgenoten leren elkaar onderweg kennen en komen zo ontspannen aan in Lourdes. Op de terugweg is er een overnachting in Nevers.
Al weer een viertal jaren is Tom de contactpersoon van de VNB in onze parochie. Op dit moment is de VNB samen met het bisdom volop in voorbereiding van een grote bisdombedevaart naar Assisi: ‘In de voetsporen van de heilige Franciscus’. Een negendaagse busreis van 25 april tot en met 3 mei 2020. "Om deze reis ook voor mindervermogende reisgenoten mogelijk te maken wordt er door de regio Groningen-Drenthe van de VNB een orchideeënverkoop gehouden in het komend vroege voorjaar. Daarover horen we zeker meer in de toekomst."

Ton Kuis

­