­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Lezingen: Wijsheid 9,13-18b en Lucas 14,25-33

Beste zusters en broeders,
U kent vast wel het t.v.-programma ‘Help, mijn man is klusser!’. Dit programma gunt ons een inkijkje in de klusactiviteiten van een ijverige man en vader. De tuin moet nieuw aangelegd worden, vader denkt het wel te kunnen en begint er onvervaard aan. Nieuwe badkamer: geen enkel probleem, manlief gaat het doen. Een nieuw plafond in de woonkamer, ook hier geen probleem, pa begint eraan. Het vermakelijke is nu dat de klusactiviteiten uitlopen op een totale ramp. De tuin wordt alleen maar een nog grotere chaos. De oude badkamer wordt er wel uitgesloopt, maar men blijft steken in de puinhopen. En ik laat het aan uw fantasie over wat er gebeurt als pa het oude plafond gaat vervangen door een nieuwe. De betrokkenen komen door de klusactiviteiten van pa in een totaal wanhopige situatie terecht. Velen vinden het vermakelijk ernaar te kijken, daarom is het programma ook zo populair, ik vind het zelf – eerlijk gezegd – hier en daar nogal gênant.

Wat ontbreekt eraan? Wat gaat er nou eigenlijk verkeerd? Met andere woorden: waarom wordt het zo’n enorme puinhoop? Het grote punt is volgens mij dat er van te voren niet eerst goed wordt nagedacht. Het idee komt op: we willen een zwembad in de tuin. En dan beginnen ze meteen te graven. Maar denk eerst eens even na: is de tuin wel groot genoeg? Wat zijn eigenlijk de kosten? En is het verstandig er eerst eens even een deskundige naar te laten kijken… Denk er eerst eens even goed over na, voordat je begint. Oftewel: bezint, eer ge begint. En zo is het ook, als je leerling van Jezus wilt zijn. Denk er eerst eens goed over na, voordat je eraan begint.

Trouwens … de voorwaarden die Jezus Zijn leerlingen stelt, zijn nou niet bepaald aantrekkelijk om eraan te beginnen. We hebben Hem zojuist horen zeggen: Je kunt Mijn leerling niet zijn, als je je vader en moeder, je vrouw en kinderen, je broers en zussen, ja, zelf je eigen leven, niet haat.’ Die woorden van Jezus klinken ons niet erg gezellig in de oren. En ze lijken ons bovendien in tegenspraak met Zijn grote liefdegebod: God liefhebben met alles wat in je is en je medemens liefhebben als jezelf. In de Bijbel staat toch ook ‘eer uw vader en uw moeder’, en diezelfde Bijbel zal er toch ook van uitgaan dat je, als je getrouwd bent, je partner liefhebt en dat je je kinderen in liefde en zorgzaamheid opvoedt? En dan staat hier dat je hen moet háten? Een onbegrijpelijke uitspraak van Jezus…

Dat woord ‘haten’ moeten we vertalen. Dat woord kan niet bedoeld zijn, zoals wij het anno 2019 gebruiken.  Misschien wordt bedoeld: als je besluit Jezus’ leerling te worden, heeft dat invloed op je hele leven. Dat je leerling bent van Jezus doordesemt alles en heeft invloed op de verhouding met je partner, je kinderen, je ouders, op alles. Besluit je leerling van Jezus te worden, dan is het niet zo dat je gewone leven maar door kan gaan, en dat dat volgelingschap van Jezus er dan maar bij komt. Nee, het is van invloed op alles. Immers: wat voorop staat in deze wereld, geld, macht, eer en aanzien, dat wordt gerelativeerd. En daarom moet je leren loslaten. Ben je gehecht aan eer en aanzien? Maak die banden eens wat losser. Zonder die gehechtheid ben je vrijer om Jezus’ leerling te zijn. Ben je gehecht aan geld? Maak die band eens wat losser. Het leven is meer dan geld, en zonder die gehechtheid ben je vrijer en is het gemakkelijker vriend van Jezus te zijn.

Beste mensen, onze huizen staan vol met alles waar we aan zijn gehecht. Onze levens zitten vol met alles waar we aan zijn gehecht. Laten we eens nadenken waar de gehechtheden wat losser kunnen… Denk er eens over na waar je nu wel eens afstand van kunt nemen. Als je afstand neemt, komt er meer ruimte voor God, komt er meer ruimte voor Jezus, komt er meer ruimte voor je medemens. Neem je afstand, dan heb je meer het vermogen om je leven in verhouding te zien, in verhouding tot God en tot Jezus. Misschien moet je je leven opnieuw ordenen om het meer in overeenstemming te brengen tot je leerling-zijn van Jezus. Laten we dat dan maar doen en elkaar daarbij veel succes en zegen toewensen.

AMEN.

­