­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Lezingen: Maleachi 3, 19-20a en Lucas 21, 5-19

‘Evangelie’ betekent toch ‘blijde boodschap’ of ook wel ‘goed nieuws’.. We komen naar de kerk om iets te horen wat ons goed doet. Een woord dat ons troost of inspireert. Om iets te ervaren van vrede of verbondenheid. Zouden we het evangelie van vanmorgen dan niet liever maar terzijde leggen? Verwoestingen, oorlogen, vervolgingen, aardbevingen, hongersnood, ziektes.. Daarover horen en zien we al zoveel. Is er dan geen goed nieuws wat we vanmorgen mogen horen?

Het evangelie van vanmorgen is een heftig evangelie. Het is een fragment uit Jezus rede over de eindtijd. Het einde van de wereld leek nabij, met alles aan ellende en verwoestingen wat daarbij hoort. Lucas schreef zijn evangelie na het jaar 70, het jaar waarin de tempel, het huis van God, daadwerkelijk werd verwoest.
Toch mogen we ons afvragen of Jezus het hier werkelijk heeft over het einde van de wereld wat er aan komt. Zijn het niet veelmeer beelden die voor elke tijd kunnen gelden, ook voor ons nu! Beelden van strijd en verwoesting die ons het machteloze gevoel kunnen geven dat het met onze wereld toch nooit beter wordt.

Er is in dit evangelie gedeelte iets opmerkelijks aan de hand. We kennen veel evangelie verhalen die gaan over mensen en hun problemen. De storm op het meer, blindheid, melaatsheid, veel te weinig eten.
In die verhalen gebeurt altijd iets waardoor het noodlot wordt afgewend, en er een keer ten goede komt. Maar Jezus doet in dit verhaal niets om het erge te voorkomen of weg te nemen. Integendeel, het erge wordt met veel woorden en beelden nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Is dát wat Jezus ons hier wil laten zien: het is en blijft toch een puinhoop in onze wereld? En is dat dan een blijde en goede boodschap?

Hij noemt de ondergang van de tempel, en de vervolgingen van zijn leerlingen. Dat was een vreselijk bloedbad. Ook nu nog zijn er plekken in de wereld waar christenen vervolgd worden.
Na alle ellende waar Jezus het in dit evangelie over heeft, bleef mijn aandacht bij een zin in het laatste stukje hangen: ‘Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken’, horen we Jezus hier zeggen..

Dat klinkt als een belofte! Ik moest hierbij denken aan een prachtige tekst, een soort van gebed wat ik al langere tijd met mij mee draag. En ik dacht: is dit misschien wat Jezus hier bedoeld? Want wie kan déze woorden weerstaan of weerspreken?
Het gaat als volgt: ‘Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn. Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft. Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen of wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft, zal mij leiden. Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij me wenst, wetend dat Hij me vergezelt. Ik zal genezen zijn, wanneer ik toelaat dat Hij mij genezen leert.’

Stelt u zich eens voor dat we dit durven uitspreken in iedere situatie die om onze hulp vraagt, of waarin we zelf hulp nodig hebben.. Hier staat dat we ons geen zorgen hoeven te maken om wat we dan moeten zeggen of doen. Er is Iemand die dat weet, en die ons vergezelt. Hoe zou het zijn om daarop te vertrouwen?
Iemand zei nog maar kortgeleden tegen mij: ‘vertrouwen is mooi, maar tot 99% blijft het worstelen en moeilijk. Pas bij 100% wordt het gemakkelijk! Ons leven verandert compleet als we het aan durven om 100% te vertrouwen! Kunnen we ons daar iets bij voorstellen? En vervolgens zei die persoon ook nog: en ga jezelf dat dan niet opleggen, hier hoort ook oneindig geduld bij. Telkens en telkens weer je keuze om te vertrouwen vernieuwen als het even niet lukt. Het is geen moeten, het is een mogen. Zou het zo kunnen zijn dat Jezus ons dit aanreikt als een belofte als hij zegt: Ik zal jullie taal en wijsheid geven. Maak je geen zorgen om wat je zult zeggen of wat je moet doen, in welke moeilijke situatie dan ook. Ik zal met jullie zijn, altijd, vertrouw daarop!

Jezus brengt in het evangelie al het erge onder onze aandacht. Hij laat ons zien dat er in onze wereld, en misschien ook in ons eigen leven dingen gebeuren die alles op z’n grondvesten doen schudden. Dat neemt hij niet weg. Het is helemaal niet gemakkelijk om te kijken en betrokken te zijn bij alles wat er in onze wereld gebeurt. En zoals de media daar toch vaak mee omgaan, hoeft dat denk ik ook niet. We hoeven niet in alle ellende te verzuipen!

En wanneer een ramp, een heel diep leed ons eigen leven raakt, zouden we daar misschien het liefst heel hard van weglopen.. Die gevoelens zijn er gewoon, dat is niet meer dan menselijk..
Toch nodigt Jezus ons hier uit om te blijven bij wat zich aandient, daar niet van weg te lopen. Maar hij laat ons daarin niet alleen. We mogen kijken vanuit het vertrouwen dat er Iemand is die met ons mee kijkt. Die bij ons is in alles wat we mee moeten maken!
We hoeven ons geen zorgen te maken om wat we moeten zeggen of doen. In ons vertrouwen zal het ons gegeven worden. Soms zijn woorden helemaal niet nodig, en is een enkel liefdevol gebaar meer dan voldoende.

Zo mogen we ook  kijken naar alles wat gebeurt in onze wereld: vanuit het vertrouwen dat er Iemand is die met ons mee kijkt, die zelfs in de meest moeilijke situaties nieuwe wegen kan laten zien. Dat durven vertrouwen is ruimte maken voor Gods Blijde Boodschap!

Amen.

­