­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

Lezingen: Jesaja 2,1-5 en Matteüs 24,37-44.

Beste zusters en broeders,
Verandering. Dat woord kennen we allemaal. En allemaal hebben we ermee te maken. Verandering. Alles verandert, van jaar tot jaar, van maand tot maand, van dag tot dag en van uur tot seconde. Of je nu wil of niet, je bent niet dezelfde als die je gisteren was. En niet alleen jij verandert, ook de mens met wie je samenleeft, ook je omgeving. Niets staat stil. Aan de andere kant: we willen wel graag dat er in ons leven niet te veel verandert. Het mag niet te hard gaan met die veranderingen. Alles hoeft niet hetzelfde te blijven, dat beseffen we wel, maar te veel veranderingen: nee, dank u wel. Er zijn ook dingen en omstandigheden die hetzelfde moeten blijven, graag zelfs!

Verandering… Heb je wel eens geprobeerd jezelf te veranderen? Misschien vind je je zelf wel gemakzuchtig en heb je geprobeerd die gemakzucht te veranderen. En…is het gelukt? Moeilijk hè, jezelf veranderen! Misschien vind je jezelf wel loslippig of nogal licht ontvlambaar en heb je geprobeerd dat in jezelf te veranderen. En…lukte het? Jezelf veranderen…we weten er allemaal wel van mee te praten. ’t Is maar een moeilijke zaak. Aan het einde van het liedje mag je blij zijn, als je kunt zeggen dat de scherpe randjes er wat vanaf zijn gesleten.

En toch moeten we ermee bezig blijven. Het hoort bij de bekering, wat zo centraal staat in ons christelijk geloof. Een mens moet zich bekeren, en die oproep horen we ook weer in deze adventstijd, de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. We moeten ons bekeren, ons gedrag veranderen. We moeten ons bevrijden van ons egocentrisme en meer en meer gericht gaan staan op de Ander met een hoofdletter en de ander met een kleine letter.

Verandering…daar is ook nog een heel duur woord voor: transitie.  Ik zie zo’n transitie in de eerste lezing van Jesaja. Jesaja is de profeet van de hoop en schetst ons een toekomst waar geen grenzen meer bestaan, maar ook een toekomst waar oorlog niet meer bestaat. En dan komt dat prachtige beeld:  zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers en speren tot sikkels. De Bijbel geeft ons dit beeld. Zo zal het zeker zijn in het Koninkrijk van God, maar is dit beeld niet onwerkelijk voor onze wereld, die te maken heeft met militaire kracht en tegenkracht. De welvaart waar wij in West-Europa mee te maken hebben, maar ook onze relatieve rust en vrede is toch ook te danken aan een bepaald militair evenwicht? In ieder geval zijn militaire conflicten vernietigend voor mens en omgeving en kunnen we niet, willen we echt mens blijven, onze toekomst laten afhangen van wapens die als doel hebben vernietiging. Zwaarden omsmeden tot ploegijzers, speren tot sikkels. Of is er in ons leven ook nog iets om te smeden misschien. Een strijdveld waar we een tuin van kunnen maken… Een mijnenveld die wij maar eens moeten ruimen om er een tuin van te maken waar bloemen bloeien…

Advent – vandaag is onze tijd van voorbereiden op het kerstfeest begonnen. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem, maar vooral wil Hij in ons hart, in ons leven, in onze wereld binnentreden. Dat vraagt van ons verandering van gedrag, dat vraagt van ons dat we ons niet verliezen in de negatieve krachten die nu eenmaal in onze samenleving een rol spelen. Christenen…dat zijn mensen die mogelijkheden tot echte medemenselijkheid zien, waar anderen al lang zonder hoop hebben afgehaakt. Dat wij zulke christenen zijn. Dan zullen we Jezus mogen begroeten in ons eigen hart en in ons eigen leven.

AMEN.

­