­

Gaat u ook mee op bedevaart?
Noteer dan alvast datum en tijd:
dinsdag 4 oktober a.s.
aanvang viering 10.30 uur

button meer info 540px

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

abc geloof 200Geloven kun je leren. Wat je ervoor nodig hebt, is een open hart. Bij het lezen van dit stukje vragen we u dan ook de deuren van uw hart open te zetten. We horen u vragen: ‘Moeten ze heel wijd open gezet?’ Liefst wel natuurlijk, maar als u niet verder komt dan een kiertje, is het ook goed. Als er maar wat naar binnen kan.

Bij geloven ben je nooit uitgeleerd. Het is een leerproces dat niet ophoudt. Andere scholen en opleidingen worden afgesloten met een examen, maar de school van Christus kent dat allemaal niet. Geen schriftelijke of mondelinge overhoringen, geen proefwerken en tentamens en geen eindexamen. De mensen die al veel opleidingen achter de rug hebben, hebben op deze school geen streepje voor op de mensen die niet of nauwelijks school gegaan zijn.

Op de school van Christus is lesmateriaal aanwezig. Het is voor iedereen hetzelfde en het heet ‘liefde’. Waar je moet laten zien dat je de stof onder de knie hebt, dat is het dagelijkse bestaan. Is de lesstof moeilijk? Zo op het eerste gezicht niet, maar kijk je wat beter naar Jezus’ leerlingen, dan zie je dat ze de lesstof met vallen en opstaan aan het inoefenen zijn. Soms gaat het heel goed, andere keren maken ze een lelijke uitglijder.

Het lesmateriaal van de school van Christus wordt in het ‘abc van het geloof’ wat uitgebreider aangeboden. Bij elke letter van het alfabet hoort een woord dat met het geloof te maken heeft. Dat woord, daar wordt uitleg over gegeven. Zo krijg je wat begrip van de belangrijkste woorden uit ons christelijk geloof. Natuurlijk is het de bedoeling dat je je  eigen woorden gaat maken van de aangeboden letters en dat het u helpt in uw geloof. Hopelijk helpt dit abc u met het leerling-zijn van Christus.

We wensen u heel veel leerplezier.

­