­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

antwoord katholiek wordenVeel mensen zijn helemaal aan het begin van hun leven gedoopt en zo katholiek geworden. Gaandeweg hebben ze dan binnen de kring van parochie en gezin leren geloven. Anderen komen pas veel later in aanraking met het geloof en overwegen toe te treden tot de rooms-katholieke kerk.

Je aansluiten bij de katholieke kerk is natuurlijk niet zomaar iets. Het vergt een vrij lange tijd van voorbereiding.
Wil jij toetreden tot de katholieke kerk, neem dan contact op met pastor H.J. Garcia, telefoon 0592-312181.

De website Bewust Katholiek biedt in een aantal video's een inkijkje in het katholieke geloof.

­