­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

antwoord caritasWat is “Caritas”?
Caritas is het omzien naar mensen die aan de arme kant van de samenleving zijn beland. Vaak zijn deze mensen niet in staat om alleen uit de problemen te komen. Caritas is dan een vorm van diaconie, door dienstbaar te zijn en hulp te bieden aan ieder die dit nodig heeft. Vroeger heette deze vorm van diaconie “Armenzorg” die veelal werd uitgevoerd door de Vincentiusverenigingen. Veel werk van de vroegere armenzorg is nu door de overheid overgenomen, o.a. door de invoering van de bijstandswet, de AOW, de WAO en de WMO. Maar lang niet alle problemen kunnen hiermee worden opgelost.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) geeft vorm en inhoud aan de ‘Caritasactiviteiten’ van de parochie. De PCI is een zelfstandige instelling binnen de parochie H. Franciscus van Assisi. De bestuursleden van de PCI worden benoemd door de bisschop en werken onafhankelijk van het parochiebestuur.

De PCI wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Dit doet zij door zowel binnen als buiten de verschillende lokale geloofsgemeenschappen van de parochie om te zien naar persoonlijke noden van onze medemensen en daar waar nodig concrete (nood)hulp te bieden. Maar ook stimuleert en ondersteunt zij de diaconale activiteiten binnen de parochie en de locaties.

Wat doet de PCI?
Vanuit haar diaconale taak probeert de PCI, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden, mensen bij te staan, vooral op financieel gebied. Ook in deze tijd laat de overheid niet altijd een sociaal gezicht zien. De kerken zijn dan soms geroepen om, onder protest, de mazen in het sociale vangnet te dichten.

Daarnaast ondersteunt de PCI organisaties die zich inzetten voor mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Een voorbeeld is de ondersteuning voor de gasten van het Open Huis van de Kerken in Assen. Het is een inloophuis voor mensen die (soms letterlijk) warmte nodig hebben. Daardoor kan worden bijgedragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

En hoe doet de PCI dat?
De PCI kan met goede raad en advies en soms ook met financiële ondersteuning mensen, die tijdelijk tussen wal en schip dreigen te raken, hulp en ondersteuning bieden. Zo kan een bedragje worden gegeven voor een overnachting in de daklozenopvang als het echt niet meer anders kan. Of een bijdrage aan kinderen die de contributie van een club of een vereniging of een schoolreisje niet kunnen betalen Ook de Kerstpakketten- en de Vakantiegeldactie genieten bekendheid. Maar minstens zo belangrijk is, dat we mensen helpen met problemen, waar ze alleen niet meer uit kunnen komen.

Hoe vind je de PCI?
De PCI heeft in elke lokale geloofsgemeenschap een contactpersoon vanuit het PCI-bestuur als aanspreekpunt. Afhankelijk van uw woonplaats kunt u bij hem of haar terecht met een hulpvraag:

Zuidlaren: Kees Krijnsen
Assen: Gerard Klein Koerkamp
Roden: Jan van Houten
Zuidlaren: Otto de Boer
Rolde: Ineke Schepers
Gieten: Annemiek Deddens
Assen: Karin Schouwenburg


Verder kunt u de PCI bereiken via de pastores, het parochiebestuur, de locatieraden, het maatschappelijk werk en andere hulpverleningsinstanties. De PCI is bij hen bekend.
Ook kun je een hulpvraag kenbaar maken via het algemene telefoonnummer van de PCI: 06-29 43 54 69

Wie zal dat betalen?
Laten we vooropstellen dat we de hulp uiteraard voor niets aanbieden, ook als dit om financiële ondersteuning gaat. Dus de hulpzoekers betalen niet.

De PCI beschikt over een kapitaal, dat ooit is verkregen uit een legaat. De renteopbrengst van dat vermogen besteden we aan hulp. Ook ondersteunt het parochiebestuur de PCI door éénmaal per jaar de collecteopbrengst ter beschikking te stellen. Verder vraagt de PCI extra aandacht van de parochianen om met financiële bijdragen speciale acties als ‘Vakantiegeld Samen Delen’ en de ‘Kerstpakkettenactie’ tot een succes te maken.

Tenslotte zijn we gebaat bij het verwerven van legaten om het fonds op peil te houden voor deze hulpverlening. Over dit laatste kan onze penningmeester, Otto de Boer, meer informatie geven. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wilt u het werk van de PCI financieel ondersteunen?
Dat kan…..Een financiële bijdrage om het werk van de PCI mogelijk te maken en te ondersteunen is van harte welkom op bankrekeningnummer NL 97 INGB 06 6092 1839 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling Assen.

Belangrijk om te weten:
De Belastingdienst heeft ons aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Meer ANBI-informatie over ons.
Voor meer informatie over het belastingvoordeel: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Caritas en de privacywet (AVG)

­