­

We hebben iets...
voor jou en voor jou
en voor jou

agenda 5a

alle video's

livestream vieringen

franciscus munten frontOp 4 oktober 2020, de feestdag van Sint Franciscus, heeft de Parochiële Caritas Instelling een nieuwe actie gelanceerd: “Franciscusmunten”. Deze zijn bedoeld voor een sociaal project waar je je als parochiaan nauw bij betrokken voelt.

Elke parochiaan kan voor zijn of haar goede doel een gift ontvangen. De maximum bijdrage is 500 “Franciscusmunten” (euro’s) per project per jaar. Elk jaar honoreren we maximaal zes projecten; of een groter aantal als er minder geld voor een project nodig is. Meer informatie staat in deze kleurrijke folder.

franciscus beeldWaarom “Franciscusmunten”?
De Caritas heeft een erfenis ontvangen. Dat geld willen we niet naamloos laten opgaan in de gewone activiteiten: noodhulp aan individuen en collectieve hulp. Daarom de “Franciscusmunten”.
Franciscus (1182-1226), patroon van de parochie, was de zoon van een welgestelde lakenkoopman uit Assisi. Hij koos echter een andere weg dan de business van zijn vader. In de kerk van Assen staat zijn beeld met een bijzonder detail. Zijn rechtervoet schopt tegen  een zak met geld. De vader van Franciscus eiste het geld terug dat zijn zoon aan de armen had gegeven. Franciscus zegt toe die erfenis terug te betalen en trekt bovendien publiekelijk op de markt  al zijn kleren uit om die ook terug te geven aan zijn vader. Een echt stukje theater en “performance kunst”  in de Middeleeuwen!  Zonder enig bezit gaat Franciscus bij een boer werken voor eten en onderdak.

Fratelli Tutti, Allen Broeders
Onder deze naam gaf paus Franciscus op 4 oktober 2020 een nieuwe encycliek  uit over opbouw van een broederlijker wereld. De paus ontleende de titel Fratelli Tutti aan een geschrift van Sint Franciscus. Daarom ondertekende de paus zijn rondzendbrief niet in Rome - zoals gebruikelijk – maar in Assisi. Parochianen leveren via ”Franciscusmunten” een bijdrage aan zo’n broederlijker en zusterlijker wereld.

Willy van Olffen, voorzitter Caritas

­